Doe mee in de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie!

Wat is de energietransitie

Energietransitie. De term duikt overal op. In de media, in de politiek én in uw woning. Kort gezegd: de energietransitie is de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar duurzame energie (zon, wind en aardwarmte). De afspraken over de energietransitie in Nederland zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord.

Nu is het de hoogste tijd om in actie te komen. Om echt duurzaam te gaan doen.En dan lijkt de praktijk van het poldermodel best weerbarstig. Dan blijven de gevestigde belangen de vernieuwing tegenhouden of tenminste te vertragen.

dutch zoekt daarom naar andere wegen.

 

dutch energy transformations begeleidt deze transitie

Wat als een paal boven water staat is dat de energie-systemen van vandaag niet meer werken voor de wereld van morgen. Aardgas-vrij, nul op de meter, energiecoöperaties zijn allemaal (deel-)antwoorden.

dutch energy transformations kiest een andere weg; de weg van samen duurzaam doen. Simpelweg omdat onze wereld dit alternatief nu meer dan ooit nodig heeft als we de Sustainable Development Goals willen realiseren.

Vanuit Coalitions of the Willing gaan we ons organiseren. Bedrijven die intrinsiek gemotiveerd zijn om verandering te realiseren gaan samen duurzaam doen realiseren. Vanuit die Coalitions kiezen we bewust een ‘middle top-down’ positie. Waar de gewone Nederlander (bottom up) geholpen gaat worden binnen de kaders van het beleid (top-down) hun eigen duurzaamheid te organiseren. Ongeacht of dit beleid op land, stad, wijk of straatniveau is gericht.

De learnings gaat de Coalitie gebruiken om ze te delen en zo te versnellen naar een duurzame energie huishouding.Dat is de manier waarop we de beweging via nieuwe wegen naar resultaat willen brengen en zo onze belofte: building a better world inlossen.

Kijk verder naar de verschillende projecten waar dutch en haar coalitiepartners aan bijdragen.

 

Help mee de energietransitie te realiseren

Sluit met uw organisatie aan bij de Coalition of the Willing

Aansluiten

Ga in gesprek over uw wensen op het gebied van duurzame energie

Image Contact opnemen