VERBINDEN _ VERSNELLEN _ VERWEZENLIJKEN

VOOR ELKAAR, MET ELKAAR

Ons doel is helder; onze wereld bewoonbaar maken en houden voor de generaties na ons. Dat betekent dat we nu aan de slag moeten om de transitie naar duurzame energie te maken. Die rekening mogen en kunnen we niet doorschuiven. Om die transitie te maken is geld nodig, veel geld om nieuwe systemen alledaags te maken.

Dat vereist politieke wil, participatie van het bedrijfsleven en bovenal de wil van ons; de burgers. Wil die voortkomt uit de verbinding die we met elkaar aangaan om ons doel te realiseren. Oftewel voor elkaar, met elkaar.

Image

ONZE AANPAK

Image

dutch energy transformation pakt de vraag op daar waar die ontstaat. Bij de woningbezitter, bij de woningbouwvereniging, de VVE of bij de beleidsmakers bij Gemeente en/of Provincie.

Vanuit iedere vraag maken we de verbinding met de stakeholders die nodig zijn om die vraag te beantwoorden. Zo ontstaat vanzelf een project-/-team wat met elkaar de oplossing voor de vraag gaat realiseren.

dutch is de verbinder en aanjager die de ervaring uit andere projecten meeneemt om versnelt resultaat te kunnen boeken. Daarom wordt elk project ook vanuit Resultancy opgepakt.

BELEIDSMAKERS

Steeds vaker staan Gemeenten en Provincies voor de uitdaging hoe beleid te maken dat past op de uitdagingen van een duurzame stad en hoe hun beleid te vertalen naar de dagelijkse praktijk. "Hoe krijgen we de bewoners in beweging", is dan ook de veel gehoorde smeekbede.

Cruciaal is de omkering van het perspectief. Niet het beleid als uitgangspunt maar de wensen en behoeften van de bewoners als startpunt. Het beleid geeft hooguit de 'vangrails' aan waarbinnen de oplossingen zich mogen of moeten bewegen.

Vanuit die omkering gaan we de wijk in. Niet per bewoner maar per straat kijken wat er kan, wat efficient en effectief is en vervolgens hier een plan op baseren. Dat plan fungeert dan vervolgens als leidraad voor de uitvoerende partijen in de realisatie.

 

WONINGCORPORATIES & VVE'S

Voor een woningbouwvereniging is het wisselmoment van huurder het moment van de waarheid. Gaan we verduurzamen of (nog) niet?! En hoe doen we dat dan?! Volgens ons is daar een prachtige oplossing voor; Eigenhuis Neutraal dankzij een nieuwe keuken. Een fixed price oplossing om het hele huis te verduurzamen. Kunnen we daarna bij de buren hetzelfde doen.

Voor elke VVE zijn de plannen complexer en is een gedegen onderbouwing van het verduurzamings-plan cruciaal. Als bestuur zal je tenslotte je leden mee moeten nemen.Het finale plan is dan ook de onderlegger om alle aanpassingen te plannen.

 

BEWONERS

Voor elke bewoner van een eigen huis is de energie-transitie het spreekwoordelijke bos waardoor je de bomen niet meer ziet. Wat kan, wat is verstandig, wat kost het, hoe financier ik het, doe ik het alleen of met meer?! Kortom, veel vragen en ook veel antwoorden.

Elk huis is anders en toch enigszins gelijk. Met 11 typologieën is heel Nederland in kaart te brengen, plus alle bijbehorende oplossingen. Daarom komen we bij u thuis en bespreken wat er kan en kijken we hoe we de buren of de straat kunnen betrekken. 

Met deze input maken we een plan met een helder kostenplaatje en een helder financieringsvoorstel. Voor u om over na te denken en eventueel Ja tegen te zeggen. Vervolgens is dit plan de blauwdruk voor alle deelnemende bedrijven om het voor u uit te voeren. Met de garantie van een comfortabel, duurzaam leven.

Samen Energie Neutraal - typologieën van de huizen in Nederland.

Image Bekijk de quick-fit samenvatting